Угода користувача

Дана Угода про користування (надалі - Угода) регулює відносини з користування веб-сайтом у мережі https://plastapak.ub.ua/ (іменованому надалі Сайт) і фізичними та юридичними особами (іменованими надалі "Користувач"), які користуються послугами Сайту на умовах, що викладені в цій Угоді.

Дана Угода є публічним договором і, зареєструвавшись на Сайті, а також використовуючи будь-яку послугу з сервісів або скориставшись будь-якою їхньою функціональною можливістю, будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа (далі – Користувач) висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цієї Угоди та зобов'язується дотримуватись їх або припинити використання сервісів Сайту.

У даній Угоді нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

авторське право — особисті немайнові та майнові права, які виникають у автора у зв'язку зі створенням ним твору і охороняються законом;

акаунт — обліковий запис Користувача;

контент — інформаційно значуще наповнення інформаційної системи;

конфіденційна інформація - відомості, що знаходяться у власності, використанні та розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб, відносно яких запроваджуються спеціальні обмежувальні умови доступу і розповсюдження.

комерційна таємниця - конфіденційна інформація соціально-економічного характеру недержавного значення, що має дійсну або потенційну комерційну цінність для підприємства, стосовно якої запроваджено спеціальний режим забезпечення її конфіденційності і доступу.

логін — алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі;

пароль - секретне слово або певна послідовність символів, призначена для підтвердження особи або її прав;

посилання — виділений елемент тексту, що дозволяє переміщення до іншої частини та з'єднання з комп'ютерними системами, що зберігають гіпертекстові документи.

1. Загальні положення

1.1. Сайт пропонує Користувачу свої послуги (служби) на умовах, які є предметом Угоди. Угода може бути змінена Сайтом без будь-якого попереднього повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

1.2. Для цієї Угоди та відносин між Користувачем і Сайтом, що виникають у зв'язку з використанням сервісів, підлягає застосуванню право України. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

1.3. Користувач та Сайт погоджуються підкорятися виключній юрисдикції судів України у будь-яких юридичних питаннях, пов'язаних із виконанням цієї Угоди. Незважаючи на це, Користувач погоджується, що Сайт має право застосовувати виключні засоби правового захисту будь-якої юрисдикції.

1.4. Використання сервісів Сайту регулюється чинною Угодою, а також локальними угодами про користування окремими сервісами Сайту.

1.5. Всі програмні продукти захищені законами про інтелектуальну власність і відповідним українським та міжнародним законодавством.

2. Предмет Угоди

2.1. Сайт пропонує користувачам доступ до широкого спектру інформації. Всі існуючі на даний момент послуги (служби), а також будь-який розвиток їх або додавання нових є предметом цієї Угоди.

2.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що всі служби надаються «як є» і що Сайт не несе відповідальності за жодні затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації.

3. Інформація Сайту

3.1. Вся інформація, розміщена на Сайті є загальнодоступною, окрім тієї, що знаходиться у поштових сервісах Користувача. Загальнодоступною визнається така інформація, доступ до якої здійснюється безперешкодно всіма користувачами через Сайт. Під доступом розуміється надання користувачам права публічного перегляду.

3.2. На Сайті відсутня цензура, але при цьому вся інформація, яку Користувач розміщує, повинна відповідати інформаційному напрямку Сайту, нормам етики, моралі, звичаям ділового обороту, а також нормам чинного законодавства.

3.3. Сайт може також зібрати, об’єднати і зберегти анонімну інформацію про відвідувачів Сайту, типу хобі відвідувачів, їх інтереси, характер закупівель, уподобань в музиці і т.п. Тоді ці дані можуть використовуватись для моделювання змісту Сайту і оголошень, щоб покращити уявлення відвідувачів про нього. Крім того, Сайт може також розділити сукупну інформацію про Користувачів з рекламодавцями, діловими партнерами, спонсорами та іншими третіми особами. Користуючись Сайтом Користувач надає свою беззаперечну згоду на вищезазначені дії Сайту. Реєструючись на Сайті Користувач надає Сайту, в тому числі - в особі його уповноважених осіб (юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які його представляють та від імені яких укладаються договори з Користувачами), згоду на включення всіх його персональних даних, що містяться на Сайті до бази персональних даних відповідних уповноважених осіб, а також згоду на обробку зазначених персональних даних та їх розкриття третім особам, без отримання від нього додаткової згоди та/або повідомлення, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, трудових, господарських, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, забезпечення ефективної роботи Сайту. Користувач, шляхом реєстрації на Сайті, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних уповноважених осіб Сайту і ознайомлений з метою обробки його персональних даних. Сайт може збирати наступну інформацію про Користувача: ім'я, прізвище, по батькові, уповноваженої особи компанії, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування компанії та інше.

3.4. Служби Сайту можуть містити посилання на інші ресурси. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що Сайт не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів.

4. Права власності Сайту

4.1. Користувач визнає та погоджується з тим, що служби Сайту і всі необхідні програми, пов'язані з ними, містять комерційну таємницю, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими законодавчими (в т.ч. міжнародними) актами, а контент, що надається Користувачу у процесі використання служб, захищений авторськими правами, торговими марками, патентами та іншими відповідними законами.

4.2. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати будь-які частини послуг (служб) Сайту, якщо тільки Користувач не має спеціального дозволу, наданого згідно окремої угоди з Сайтом.

Користувач не може (та не має права дозволяти іншим) копіювати, змінювати, створювати похідні версії, здійснювати викриття технології та декомпіляцію або намагатися іншим способом вилучити вихідний код програмного забезпечення або його частини.

5. Права та обов’язки Користувача

5.1. Користувач має право використовувати сервіси Сайту в межах цієї Угоди. В тому числі:

5.2. Користувачі Сайту повинні поважати та не порушувати авторські права, права інтелектуальної власності третіх осіб, дотримуватися усталених традицій та етики в мережі Інтернет, не зловживати можливостями Сайту з цілями, що суперечать нормам моралі, етики, звичаям ділового обороту.

5.3. Користувач зобов'язується надавати правдиву, точну і повну інформацію з питань, що пропонуються у реєстраційних картках Сайту (заявки, анкети, і т.п.), і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або у Сайту є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Сайт має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Клієнту у використанні своїх служб (або їх частин). Сайт залишає за собою право в будь-який момент вимагати підтвердження Користувачем даних, зазначених при реєстрації, і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд Сайту, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити відповідні наслідки.

5.4. Користувач розуміє та приймає той факт, що за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали («контент»), розміщені для загального доступу або передані в приватному порядку, відповідає та особа, яка цей контент створила або передала. Це означає, що Користувач, а не Сайт, повністю відповідає за весь контент, який Користувач завантажує, надсилає, передає або будь-яким іншим способом робить доступним за допомогою служб Сайту. Сайт не контролює контент, який передається через його служби, і, отже, не гарантує точність, повноту або якість цього контенту. Користувач розуміє, що, використовуючи служби Сайту, Користувач може побачити контент, що є образливим, негідним або спірним. За жодних обставин Сайт не несе відповідальності за контент, створений користувачами його служб. Користувач зобов'язаний ретельно та періодично перевіряти усю інформацію про товари і послуги, які пропонуються від його імені, розміщені на Сайті, і, в разі виявлення невірної інформації, виправити її або, у випадку не можливості виправлення, повідомити про це Сайт.

5.5. Користувачі зобов'язані сумлінно виконувати свої зобов'язання перед покупцями (особами, які оформили замовлення відповідних товарів/послуг на Сайті), зокрема Користувачі зобов'язуються:

- своєчасно, але не пізніше ніж протягом 3-х календарних днів (якщо не встановлено інше), обробляти відповідні замовлення щодо товарів/послуг користувача, інформація про які розміщена на Сайті;

- своєчасно інформувати покупців про неможливість поставки відповідного товару/надання послуги в узгоджені сторонами терміни з обов'язковим зазначенням причин і уточненням строків виконання своїх зобов'язань перед покупцем;

- своєчасно розглядати і давати мотивовану відповідь на скарги, претензії та пропозиції покупців, пов'язані з діяльністю Користувача на Сайті.

5.6. Користувач зобов'язується не використовувати Сайт для:

5.6.1. розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію особи;

5.6.2. видавання себе за іншу людину або представника організації чи співтовариства без достатніх на те прав, а також вводити в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких товарів/послуг;

5.6.3. розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які Користувач не має права робити доступними за законом або згідно з будь-якими договірними відносинами;

5.6.4. розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які зачіпають будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські та суміжні з ним права третьої сторони, на які Користувач не має права;

5.6.5. навмисного порушення законодавства або норм міжнародного права;

5.6.6. розміщення інформації про товари, які йому не належать, чи послуги, які ним не надаються, при цьому, розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

5.7. По завершенні процесу реєстрації Користувач може використовувати вибрані ним логін (унікальне символьне ім'я Вашого облікового запису) і пароль для доступу до персоналізованої частини служб Сайту. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіну і пароля, а також за все, що буде зроблено на Сайті під логіном і паролем Користувача. Сайт має право заборонити використання певних логінів. Користувач погоджується з тим, що він зобов'язаний негайно повідомити Сайт про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного Користувачем) доступу з логіном і паролем Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Користувач самостійно здійснює безпечне завершення роботи під своїм паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи зі службами Сайту і забезпечує конфіденційність свого пароля доступу до служб Сайту. Сайт не відповідає за можливу втрату або псування даних, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.

5.8. Якщо Користувач дізнається про несанкціоноване використання власного логіна та пароля, він повинен негайно повідомити про це Сайт.

5.9. Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори та врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних від імені Користувача на Сайті матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Сайту у зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення матеріалів Користувачем.

6. Права та обов’язки Сайту

6.1. Сайт має право наповнювати ресурс інформацією, що отримується з відкритих джерел. Цю інформацію Сайт використовує з метою зробити послуги корисними і зручними для Користувача.

6.2. Сайт має право стягувати плату за послуги, що надаються, яка регламентується окремими угодами. Порядок проведення оплати, умови зарахування грошових коштів регулюється окремими угодами між Користувачем та Сайтом.

6.3. Сайт має право проводити профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі Сайту з тимчасовим призупиненням роботи, повідомляючи про це користувачів Сайту в доступній формі. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв у програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Сайтом, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Сайту, можливе припинення роботи Сайту без попереднього повідомлення Користувачів.

6.4. Сайт залишає за собою виключне право без будь-яких зобов'язань перед Користувачем, з попереднім повідомленням на Сайті, змінювати або припиняти функціонування цього ресурсу або послуг, що надаються на ньому і видаляти (тимчасово або остаточно) дані, надані Користувачем, а також змінювати умови і вартість надання послуг ресурсу.

6.5. У своїй діяльності Сайт має справу з матеріалами, створеними третіми особами і розміщеними на Сайті або в мережі Інтернет. Сайт не несе жодної відповідальності за: - зміст матеріалів, отриманих Користувачем в результаті використання Сайту; - достовірність інформації, якість товарів, робіт і послуг, що розміщені на Сайті Користувачами; - будь-який прямий або непрямий збиток і втрачену вигоду, навіть якщо це стало результатом використання або неможливості використання Сайту; - наслідки застосування отриманої інформації; - можливу невідповідність результатів, отриманих при використанні, очікуванням Користувача; - відсутність можливості використання Сайту з будь-яких причин; - неможливість зберігання, неточність, неправильне або невчасне надання будь-яких даних та інформації; - наслідки використання інформації для торгових, кредитних і інших бізнес-операцій; - прямі або непрямі збитки, а також будь-які збитки, отримані в результаті використання або неможливості використання Сайту; - несанкціонований доступ до комунікацій Користувача; - дії будь-якої третьої особи щодо Користувача Сайту.

6.6. Сайт не гарантує, що: служби будуть відповідати вимогам Користувача та будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; всі помилки в програмах будуть виправлені; інформація і послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням інформації і послуг, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та іншого, отриманого з використанням Сайту, будуть відповідати очікуванням і вимогам Користувача.

6.7. Інформація, що надійшла на Сайт, може бути використана Сайтом на свій розсуд, з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності.

6.8. Сайт має право здійснювати розсилки Користувачам, з будь-яким змістом, що не заборонений чинним законодавством.

6.9. Сайт вправі запрошувати у Користувача контактний номер мобільного телефону, для доведення до Користувача певного типу інформації через його мобільний телефон, з метою якісного користування Сайтом.

6.10. Скачування будь-якої інформації або матеріалів з Сайту здійснюється на свій страх і ризик. Ви повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану Вашому комп'ютеру внаслідок скачування інформації з Сайту.

6.11. У випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, а саме: зміни в законодавстві, атаки/збої в мережі Інтернет, збої в системі інтернет та/чи хостинг провайдерів та інші обставини, які відбуваються незалежно від волі Сайту і не можуть бути ними відвернені) Сайт звільняється від виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 60 календарних днів, Сайт має право, без додаткового повідомлення Користувачів, припинити надання послуг і не несе за такі дії відповідальності.

7. Припинення реєстрації

7.1. Користувач згоден з тим, що Сайт залишає за собою право припинити дію логіна/пароля Користувача і видалити будь-яку інформацію при порушенні цієї Угоди.

7.2. Сайт також припиняє надавати послуги доступу до своїх платних сервісів, якщо Користувач не здійснив своєчасної оплати за продовження використання платних можливостей Сайту.

8. Прикінцеві положення

8.1. Угода є юридично зобов'язуючою домовленістю між Користувачем і Сайтом і регламентує використання Користувачем служб Сайту. Цією Угодою на Користувача покладені такі ж зобов'язання, пов'язані з використанням інших служб, контенту або програмного забезпечення, що належать третій стороні, але розміщені на Сайті.

8.2. Сайт зобов'язаний викласти свою позицію з питання, що цікавить і направити свою відповідь за адресою електронної пошти, вказаною в претензії. Не розглядаються анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати користувача на основі даних, наданих ним при реєстрації.

8.3. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Сайтом агентських відносин, відносин дистриб'юторства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених окремою письмовою угодою.

8.4. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших положень Угоди.

9. Правова інформація

9.1. Користуючись цим Сайтом, Користувач тим самим підтверджує, що він повністю згоден з даними умовами використання Сайту і зобов'язується їх виконувати.

9.2. Дозволяється копіювати, використовувати або цитувати документи, що знаходяться у відкритому доступі на Сайті, але за умови, що вони будуть використовуватися з дотриманням відповідних положень чинного законодавства, лише з посиланням на сайт, з якого вони були взяті.

 
 

Пошук по сайту

Шукати

Контакти

Тара пластикова, коррекси, лотки для яєць, упаковка для продуктів з полістиролу, ПЕТФ - Пласт-а-Пак
(основний офіс)

14021, Україна, Чернігівська, Чернігів, вул. Широка, будинок 2
 

Сайт

Інтернет-магазин пластикової упаковки

Інтернет-магазин пластикової упаковки

 
 
Пластикова упаковка для продуктів

Пластикова упаковка для продуктів

 
 
 
Написати повідомлення
Оберіть форму звернення:
 
 
 
Ідентифікатор сторінки
Ідентифікатор сторінки:
1234

Пошук
 
 

Закрити
 
 
Замовити дзвінок
person
phone
email
record_voice_over
create